Fremtidens smarte byer: Den smarte ejendom

Ved hjælp smart cities og af intelligent netværk, sensorer og dataopsamling kan ejendommen optimere sit energiforbrug og holde bygningen sund ved at reagere proaktivt på uregelmæssigheder. Det forudser Brunata A/S, som gennem mere end 100 år har leveret løsninger, der optimerer boligers og bygningers energiforbrug gennem korrekt måleraflæsning og fair fordelingsregnskaber til boligforeninger og administratorer.

Fremtidens samfund
Smart cities er en katalysator for udviklingen af fremtidens samfund, hvor energieffektivitet, miljøvenlighed og bæredygtighed er i fokus. Den smarte ejendom spiller en central rolle i udviklingen af disse byer, da den intelligente teknologi kan sikre et optimalt energiforbrug og dermed bidrage til at nedbringe CO₂-udledningen. I dag er der allerede et voksende antal byer, som arbejder på at blive smarte. På verdensplan findes der mere end 400 byer, hvor man har iværksat eller planlægger at iværksætte projekter inden for området. De fleste af disse byer ligger i Kina og Europa, men USA og Sydamerika er også i gang med at blive smarte.

Stigende efterspørgsel
Med den stigende efterspørgsel efter smarte løsninger er det vigtigt, at bygningsejere og -administratorer får øjnene op for potentialet i den intelligente teknologi. Brunata A/S tilbyder en række løsninger, der kan hjælpe med at optimere energiforbruget i ejendomme – lige fra korrekt måleraflæsning og dataopsamling til proaktiv energioptimering og driftstjek. Med Brunatas løsninger kan bygningsejerne og administratorerne få overblik over energiforbruget og træffe de rette beslutninger for at optimere det samlede energiforbrug i ejendommen.